Oceń ten konkurs

Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1K.C. Osoby te,zwane są dalej Uczestnikami lub każda z osobna Uczestnikiem. Wszystkie warunki konkursu okreslone w Regulaminie muszą być spełnione łącznie, najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie. Laureat jest zobowiązany wskazać
Organizatorowi swoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na terytorium RP, na który ma zostać wysłana nagroda.

Nagrodami w konkursie są:
produkt Saint Algue, Demeliss PRO, szczotka do prostowania włosów oraz wybrana szczotka do włosów marki Tangle Teezer. Wartość zestawu, to nie mniej niż 230 zł

 

 

http://www.net-konkursy.pl/wp-content/uploads/2017/03/przybij-piastka-w-rossmann.jpghttp://www.net-konkursy.pl/wp-content/uploads/2017/03/przybij-piastka-w-rossmann-150x150.jpgKrzysiekKatoZakończone
Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1K.C. Osoby te,zwane są dalej...